Satunnainen kuva

Imuruoppauskauha MediMasa mäntämoottorilla
Aallonmurtaja työmaa
Altaan ruoppausta

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:461983 kpl

Teollisuusaltaan imuruoppausta, ruopattava materiaali on biolietettä

                              Suoritamme ruoppausurakointia kaikkialla Suomessa.

 

Teollisuuslietteet imuruoppaamme kustannustehokkaasti, ympäristöystävällisesti ja pienellä tilan tarpeella.

Teollisuuslietteiden ruoppauksessa pystymme tarjoamaan asiakkaille kustannustehokkuutta eli edullista ruoppauksen kokonaishintaa. Työt tehdään tehokkaalla imuruoppaajalla ja uusilla käytössä testatuilla lietteen käsittely menetelmillä.

Monipuolisella kalustolla ja asiakaslähtöisellä tuotekehittelyllä pystymme ruoppaamaan kohteita jotka ennen olisi ollut hankalia toteuttaa tai kustannuksiltaan kalliita.

Metsäteollisuuden lietteitä olemme imuruopanneet suoraan tehtaan biologiselle jätevedenpuhdistamolle jossa lietteestä saadaan erotettua polttokelpoinen kuivajae ja neste puhdistettua.

Puuperäiset ja kuitupitoiset 0-kuidut pystymme imuruoppaamaan suoraan vaihtolavalle niin että ruopatun massan voi ajaa polttoon.

https://www.youtube.com/watch?v=nrdgzzMrnWo

https://www.youtube.com/watch?v=U1ChKFBhs8s

Yllä mainittua menetelmää jossa imuruoppaajalla pumpataan massa separaattoriin olemme käyttäneet asiakas yrityksen prosessivesialtaan puhdistuksessa vuodesta 2015 alkaen.

Voimme ruopata ns. suljetulla vesikierrolla jossa ruoppauslietteen läjitysaltaasta pumpataan selkeytynyt vesi takaisin ruopattavaan altaaseen.

Ruoppauskalusto soveltuu myös teollisuusaltaiden ruoppaukseen. Altaiden puhdistus voidaan toteuttaa niin että tehdasta ei tarvitse pysäyttää.

Pystymme poistamaan imuruoppaamalla lietteitä myös altaista missä pohja ei saa mennä rikki, esimerkiksi kalvopohjaiset altaat yms.

Olemme imuruopanneet mm. mutaa, savea, soraa, biolietettä, paperi- ja selluteollisuuden lietteitä, sahanpurua, haketta, tuhkaa, kaivosteollisuuden rikastehiekkaa.

Käytössämme on myös pieni mutta tehokas Pikku Masa imuruoppaaja kohteisiin minne ei isoilla ruoppaajilla pääse. Koneen paino on vain 1800 kiloa joten sen voi vaikka nostaa nosturilla työkohteeseen josta massoja pitää poistaa ruoppaamalla.

Monitoimiruoppaaja MASA suoriutuu useasta eri työtehtävästä kaivuriosaan liitettävillä ja vaihdettavilla työvälineillä joita on mm. imuruoppaus varusteet, erilaiset kauhat ja kahmarit sekä paalutuslaite.

MASA monitoimiruoppaajan tärkeimmät tekniset tiedot ja ominaisuudet.

 • Moottorina Scania DS 11 teholtaan 290 hevosvoimaa
 • Ruoppauspumppuna mekaaninen suurteho pumppu jolla moottorin voima saadaan siirrettyä lähes 100 prosenttisesti imuruoppaukseen.
 • Tähän mennessä pisin pumppausmatka 850 metriä.
 • Maksimi nostokorkeus noin 30 metriä.
 • Ruoppaaja siirretään kohteeseen täysperävaunurekalla
 • Ruoppaajan paino noin 21 000 kiloa

 • Moottorina Deutz F3L912 teholtaan 56 hevosvoimaa
 • Varustettu hydraulisella kaivuulaitteella jossa kauhan paikalla tehokas imuruoppauspumppu
 • Pumppausmatka 400 metriä josta mitattu tuotto on 60 (m3) kuutiota tunnissa
 • Ruoppaajan paino noin 1800 kiloa
 • Helppo ja nopea siirtää kohteeseen esimerkiksi tehtaiden ongelmatilanteissa.
 • Ruopparia siirretään pakettiauton ja jarrullisen perävaunun yhdistelmällä


Kuvissa näkyy joitakin työtehtäviä mitä olemme vuosien varrella toteuttaneet.

http://www.ruoppauspalvelu.com/albumi/vesirakennustyot/ 

We carry out dredging works everywhere in Finland and neighboring areas.

Dredging of the pond at the sea and the islands until the

We specialize in the suction dredging, but also the bucket dredging and dredging sludge may also be transferred by barge.

Suction dredging sludge treatment we use either traditional pool heaps being dumped in sack or a method in which the slurry is pumped into settling a chemical with a big sack.

Dredging Equipment is also suitable for industrial dredging ponds. Pool cleaning can be carried out so that plants need not be stopped.

Multi-dredger MASA will perform several different task to accompany an excavator parts and interchangeable work equipment such as the one. suction dredging equipment, various kinds of buckets and grapples, and the piling rig.

With a versatile fleet and continuous product development we are able to dredge the items that used to be it would have been difficult to implement.

The pictures show some of the jobs we've taken over the years.

   http://www.uppomasa.fi/albumi/vesirakennustyot/

Metsäteollisuuden lietteen ruoppausta

Teollisuusaltaan imuruoppausta

Kaivoksen rikastehiekan ruoppausta

Ruoppaaja odottamassa lavettia alle. Ruoppaajan takana imuruopattu massa kuivina kasoina.

Ruoppaaja saapumassa tymaalle

Ruoppaaja odottaa lavettia.

Pikku Masa Ruoppari siirretään jarrullisella perävaunulla

Pikku Masa ruoppari töissä pumppaamassa rikastehiekkaa

Tehokas Pikku Masa ruoppari